Wednesday, December 7, 2016

Not Literal
HaGaon Rav Chaim Knievsky Shlita is often quoted as saying that to have Internet is יהרג ואל יעבור. 

Here is his letter:
I REALLY don't think he meant it literally. Just a few days ago, he closed his sefarim for a few minutes and devoted his time and energy to visiting the offices and studio of hidabroot which is a kiruv website on the Internet. In the letter he compares the Internet to consciption of girls into the army. In a million years Rav Chaim wouldn't visit girls on their army base and give them chizzuk that they are doing great things as he did to the Hidabroot activists. 
So, in my humble opinion, he didn't mean to be literal. He just wanted to stress the dangers and that it often leads to places that are indeed, literally יהרג ואל יעבר.
Here is the article:
ישבתי על יד השולחן באולם הממורק, בקומת הכניסה, לידי העמיתים לעבודה וחרדת קודש הציפה את לבנו.


כבר יום קודם לכן, אנו עוקבים אחרי הדיווחים ויודעים כי משהו היסטורי עומד להתרחש.


היום זה קורה.


אם תרצו, מבחינתי, היום הגדול של הידברות, זה לא רגע הנחת היסודות ולא המעבר לתקשורת המשודרת וגם לא לתקשורת המקוונת. גם לא ההתרחבות בניו יורק, המסעות לצרפת ואוסטרליה וגם לא פתיחת המחלקות של 'התבוללות', 'אמא' ו'שלום בית', שהיו מלווים במאמץ והשקעה אדירה. כל אלה היו ימים גדולים בהחלט.אבל 'היום הגדול' של הידברות, היה ביום חמישי שעבר. גם בגלל שבכל האירועים הקודמים לא זכיתי לקחת חלק וביום חמישי האחרון כן.


ביום חמישי האחרון, זכה מרכז 'הידברות' בביקורו של מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי.


קשה לתאר את התחושה המרטיטה שחשמלה את האווירה. בלתי ניתן להסבר ההרגשים שגאו בלבי ובלב מאות העובדים הפשוטים שהיו שם, כמוני וכמו רבים אחרים, לצד מרכז הצמרת, אנשי ההנהלה והנושאים בעול, העומדים ומנצחים על המלאכה האדירה.


כך זה היה נראה.


בקצה האולם הגדול נראתה לפתע תכונה.


מחוייכים ונרגשים בקעו מעם הפתח, אנשי המפתח המלווים את ארגון הידברות מיום היווסדו. היסטוריה במיטבה. בדיוק ברגע זה, נכנס אל האולם הגדול, בצעדים מדודים ובמבט מלא רוך, מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א.


ההתרגשות שאחזה בנוכחים הייתה אדירה, זוהי הפעם הראשונה בה מגיע מרן שר התורה אל משרדי ארגון הידברות בפתח תקווה.דממה באוויר.


כולם עוקבים בהתרגשות ובחרדת קודש, עיניי ראו ולא זר ודמעות צפו ועלו בהן.


כשהוא מלווה באנשי ההנהלה הבכירה של הארגון ביחד הגבאים הנאמנים ובאנשי ביתו, נכנס מרן הגר"ח קנייבסקי אל הלב הפועם של הפצת תורה ודעת לעם ישראל, בכל העולם כולו, זיכוי הרבים הגדול בעולם, מרכז ארגון 'הידברות' בעיר פתח תקווה.


המשרדים הממוקמים במרכזה של פתח תקווה מהווים את אחד העורקים המרכזים של ארגון 'הידברות' בישראל. מתוך הבניין בן חמשת הקומות שברחוב שנקר, יוצאת המהפכה אל רבבות בתים יהודים ברחבי הארץ, מעפולה ועד אילת, ממטולה ועד נירים - מהפכת הקדושה.


עם כניסתו של הגר"ח למתחם, אחזה התרגשות רבה בכל. אנשי ההפקה, העורכים והמארגנים, אף אחד לא נשאר אדיש.


בשורה אחת היה ראיתי את יובל, רונן ואוהד, עמיתים לעבודת הקודש, מתרגשים לצפות בזיו פניו, מקבלים את מנת החיזוק החודשית או השנתית ברגעים אלה, כשהם מביטים בקודש, חזיון מרהיב שירד והגיע לעולם, כעת חולף עובר עם משא השנים, במגדלור הקדושה אותו הם מאיישים. משה לידי, מתרגש ומנגב דמעות של אושר, משמאלו אחד המפיקים, נרגש כולו מעוצמת המעמד ומדווח לבני ביתו מה הוא רואה.


מרן שר התורה לא נשאר זמן רב במקומו. מטרת הגעתו למקום הינה כדי להתרשם מעבודת הקודש ולהעתיר את ברכתו על עובדי מפעל היהדות הגדול בעולם. עבור כך הוא הסכית לעזוב לזמן מה את תלמודו ולהגיע להתרשם, ו'להתחזק' כלשונו מפעילות הארגון.


כשהדברים הובאו לידיעת הנוכחים, בלתי אפשרי היה להסביר מה הם חשים. הרגשות צפו וגאו.


מרן שר התורה מעיד כי הוא בא 'להתחזק' במלאכת הקודש שהם עושים.הפעם הראשונה שאני מוצא את עצמי חסר מלים, נדהם ומשתאה.


איך מגדירים את הרגע? נשארתי דומם. הסופרלטיבים שחוקים מכדי לשרטט את המעמד. ללא מלים.


בצעדים איטיים, אך במבט בוחן, הוא מביט ומתבונן ונשימתנו נעתקת.


מערכות הענק, אחורי הקלעים של ערוץ התקשורת המשודרת והמקוונת של 'הידברות', מערכות השמע וכלי הדיגיטל המתקדמים, שהפעם המכשירים הללו אינם בצד המשחית, הפעם הם בצד הנכון של המשוואה, מוצגים בפני מרן שר התורה והוא מתמוגג. כך נאה וכך יאה.


המלים המעטות שנאמרו, עוברות בלחש של התרגשות ובדקדוק בקרב העובדים ואלה שואבים מהן מלוא חופניים של חיזוק במלאכה הקדושה שאף פעם לא מסתיימת.


המהפכה שאף פעם לא מסתיימת.